Gezonde school

 

Een school die op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van leerlingen en personeel werkt, noemen we een Gezonde School.  De Oostpoort werkt op diverse terreinen aan een gezonde school.

 

Relaties en sexualiteit:

De Oostpoort school is in het bezit van een themacertificaat Relaties en Seksualiteit. Dit thema is voor school erg belangrijk om veel aandacht aan te besteden zodat kinderen ermee vertrouwd raken. Ze krijgen betrouwbare informatie, durven meer vragen te stellen en ontwikkelen normen en waarden. Ze worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar omgaan. Onderzoek laat zien dat lessen over relaties en seksualiteit effect hebben. Leerlingen hebben meer kennis over relaties, seksualiteit en seksueel misbruik; krijgen in de meeste gevallen een positievere houding ten aanzien van homoseksualiteit; zijn assertiever in vergelijking met leerlingen die geen seksuele en relationele vorming hebben gekregen en zijn open over seksualiteit en spreken andere kinderen makkelijker aan op ongewenst gedrag. Er worden verschillende activiteiten uitgevoerd op dit gebied.

 

Gezonde voeding

Waarschijnlijk ziet u het ook steeds vaker, kinderen die stevig zijn of kinderen met overgewicht. Het aantal kinderen met overgewicht is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Overgewicht op jonge leeftijd vergroot de kans op overgewicht op volwassen leeftijd en kan leiden tot veel gezondheidsproblemen. Daarbij hebben kinderen met overgewicht het vaak moeilijker op school. Het aanleren van gezonde eet- en beweeggewoonte is voor kinderen de beste garantie voor een lang en gezond leven. Daar willen we als school een positieve en actievere rol in gaan spelen.

 

10 uur tussendoortje

We houden drie fruitdagen wanneer wij EU schoolfruit hebben.

Als er geen fruit is zorgen ouders voor een tussendoortje dat afwisselend is, niet te groot en niet teveel calorieën bevat. Denk bv aan fruit, een plakje ontbijtkoek, een evergreen, een soepstengel of komkommer.

Lunchpakket

Voor de overblijf gelden eigenlijk dezelfde regels. Niet teveel en gezond. Tijdens de pauze mogen er geen koeken, snoep of frisdranken worden meegegeven.

Feest en trakteren

Wij stimuleren gezond trakteren en gebruiken de traktaties vaak om in de groep het gesprek over gezond eten te stimuleren. Op feestdagen zoals Sinterklaas en kerst maken we een uitzondering.

 

Bewegen

 • Alle groepen hebben twee keer per week gymles, waarvan in ieder geval één keer door de vakleerkracht Jim Havenaar.

 • Verschillende sportverenigingen bieden onder schooltijd en na school activiteiten en workshops aan waar onze kinderen vaak gratis of tegen een kleine vergoeding gebruik van kunnen maken. Deze worden aangeboden via Tim Heemskerk Schild, de buurtsportcoach van Sport en Evenementenbureau Haaglanden en Delft voor elkaar. Delft voor Elkaar     Sport & Evenementen Haaglanden

 • Ieder jaar organiseert de vakleerkracht gym een sportdag.

 • Ieder jaar zijn er vele toernooien voor voetbal, hockey en zwemmen.

 • Jaarlijks wordt de avondvierdaagse door de ouderraad georganiseerd. De kinderen ontvangen na afloop een medaille.

 • Diverse keren per jaar kunnen de kinderen van de school gezamenlijk samen zwemmen in het sportfondsenbad. De actie ‘het hele zwembad voor jouw school’.

   

Welbevinden en sociale veiligheid

Wij  hebben er in 2010 voor gekozen een “Goed voor mekaar” Jenaplanschool te worden en zo vreedzaam mogelijk met elkaar om te gaan.

De kern  van “Goed voor mekaar" is dat kinderen zoveel meer kunnen dan we denken, als we ze het maar leren en we ze de mogelijkheid geven om hierin te oefenen. We moeten ze het vertrouwen en de verantwoordelijkheid geven om het vervolgens zelf te doen. Op onze school streven we ernaar dat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor het geheel en waarin iedereen op een prettige manier met elkaar omgaat. Het doel is om kinderen en volwassenen op een positieve manier te leren met elkaar om te gaan en rekening met elkaar te houden.

Onze school wil:

 • leerlingen leren op een opbouwende manier met conflicten om te gaan

 • leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven en op eigen benen te leren staan

 • de stamgroep en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

In 2015 is de school gestart de methode KIVA te integreren met ‘Goed voor Mekaar’ om handvatten te hebben wanneer er in onze school ondanks alles toch wordt gepest.

KiVa werkt net als ‘Goed voor Mekaar’ aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daardoor wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. Het programma KiVa kent echter ook curatieve onderdelen voor wanneer er zich toch problemen voordoen.

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen zoals pesters, slachtoffers of kinderen met veel of weinig vriendjes en vriendinnetjes. Want hoewel niet iedereen er verantwoordelijk voor is dat er groepsproblemen zijn, is iedereen er wel verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen. KiVa gebruikt dus de kracht van de groep. Ons motto luidt dan ook: samen maken wij er een fijne school van!

 Zie voor verdere informatie het veiligheidsplan, sociale veiligheid.